Oxygen cursors theme

Đọc tiếp »

Advertisements

Test thử ubuntu 8.10

Đọc tiếp »

Ubuntu 8.10 beta ra mắt

Posted in News, OS, Ubuntu. Nhãn: , , . 1 Comment »

Cài đặt và thưởng thức Open Solaris

Cài đặt Open SUSE 11

Hướng dẫn cài đặt Fedora 9