Sử dụng bộ gõ tiếng Việt mới trên Linux: Scim-unikey

Đọc tiếp »

Advertisements

Update: Phương thức gõ tiếng Việt mới cho SCIM

Đọc tiếp »

Update hướng dẫn sử dụng SCIM trong ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex)

Hướng dẫn sử dụng bộ gõ SCIM để gõ tiếng Việt trên ubuntu