Sử dụng bộ gõ tiếng Việt mới trên Linux: Scim-unikey

Đọc tiếp »

Advertisements

Update: Phương thức gõ tiếng Việt mới cho SCIM

Update hướng dẫn sử dụng SCIM trong ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex)

Hướng dẫn sử dụng bộ gõ SCIM để gõ tiếng Việt trên ubuntu