Plugin: sức mạnh của Gedit

Đọc tiếp »

Advertisements

Shiretoko Web Browser : Firefox 3.5

Đọc tiếp »

Cấu hình mail client với Google App

14 Text Editor thông dụng

Bộ Icon xứng đáng thay thế Human

Posted in Icons, Theme. Nhãn: , . 1 Comment »

Các trường hợp sử dụng lệnh mv

Liên kết cứng và liên kết mềm