Các trường hợp sử dụng lệnh mv

Đọc tiếp »

Advertisements

Liên kết cứng và liên kết mềm

Đọc tiếp »

Redirection: Input & Output

Tạo, xóa, quản lí tài khoản trong ubuntu

Tặng đặc quyền sudo cho 1 tài khoản bất kỳ trong ubuntu

Tắt chức năng …UAC trong UBUNTU

Sudoers có quyền lực như thế nào trong ubuntu ?