Cảm nhận firefox 3.1 beta-2

Đọc tiếp »

Advertisements

Cài ubuntu trên phân vùng định dạng ReiserFS. Những ưu điểm!

Đọc tiếp »

How to installing ubuntu Alternate 8.10

Hướng dẫn cài đặt từ điển stardict trên ubuntu

Cài đặt và thưởng thức Open Solaris

Cài đặt Open SUSE 11

Cài đặt Firefox 3.0 trên ubuntu