Liên kết cứng và liên kết mềm

Đọc tiếp »

Advertisements

Redirection: Input & Output

Đọc tiếp »

Debian GNU/Linux version 5.0

Posted in Debian, Linux. Nhãn: , . 3 Comments »

Lộ trình ra mắt Gnome 2.6

Posted in News. Nhãn: , , , . 1 Comment »

Cài đặt và thưởng thức Open Solaris

Cài đặt Open SUSE 11

Hướng dẫn cài đặt Fedora 9