Các trường hợp sử dụng lệnh mv

Đọc tiếp »

Advertisements

Liên kết cứng và liên kết mềm

Đọc tiếp »

Redirection: Input & Output

Command prompt và biến PS1

Làm đẹp terminal

Tạo, xóa, quản lí tài khoản trong ubuntu

Tặng đặc quyền sudo cho 1 tài khoản bất kỳ trong ubuntu