Bill Gates khuyên xài ubuntu

Đọc tiếp »

Advertisements
Posted in Relax, Ubuntu. Nhãn: , . 4 Comments »

Ấn tượng Firefox 3.1 Beta 3. Installing !

Đọc tiếp »

Làm đẹp terminal

Đọc tiếp »

Advertisements

Chrome Brower for linux

Đọc tiếp »

Advertisements

iTunes all theme for ubuntu

Đọc tiếp »

Advertisements
Posted in Desktop, Theme, Ubuntu. Nhãn: , . 3 Comments »

Tạo, xóa, quản lí tài khoản trong ubuntu

Đọc tiếp »

Advertisements

Sử dụng Virtualbox trong ubuntu 8.10

Đọc tiếp »

Advertisements