Sửa lỗi plugin Autumn trong Compiz bằng kịch bản cài đặt

Đọc tiếp »

Advertisements

Cài thêm plugin cho Compiz. Update for ver 8.10

Đọc tiếp »

Update Cài đặt Compiz fusion trên ubuntu 8.10

Đọc tiếp »

Advertisements

Cài compiz-fusion trên kubuntu

Đọc tiếp »

Advertisements

Installing compiz on ubuntu

Đọc tiếp »

Advertisements