Liên kết cứng và liên kết mềm

Đọc tiếp »

Advertisements

Debian GNU/Linux version 5.0

Đọc tiếp »

Posted in Debian, Linux. Nhãn: , . 3 Comments »

Giới thiệu XMIND 2008 Pro – Làm việc với bản đồ tư duy trên linux

How to installing ubuntu Alternate 8.10

Lấy dữ liệu ở phân vùng linux từ Windows

Open office 3.0 chính thức ra mắt hôm qua

Test thử ubuntu 8.10